Producenci

Regulamin

Definicje

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która ukończyła 13 lat, dokonująca zakupu towarów z dostępnego asortymentu za pomocą witryny internetowej www.ZakupyTV.net

Sklep ZakupyTV.net – Firma zarejestrowana pod nazwą:

Group Sale Sp. z o. o.
ul. Al. Wojska Polskiego 86
65-762 Zielona Góra
NIP: 929-187-42-62
REGON: 363229320

Dane kontaktowe: e-mail: groupsale@poczta.fm lub biuro@zakupytv.net. Telefon: 535-937-897. Sklep jest dostępny pod adresem internetowym www.zakupytv.net.

Ogólne warunki

1. Sklep Zakupytv.net zwany w dalej Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu wybranego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są przetwarzana, ani udostępniane innym podmiotom oraz osobom trzecim dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sklep dopuszcza możliwość wystąpienia przerw technicznych, wyłączających tym samym Sklep z przyjmowania oraz realizacji zamówień Kupujących). Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze zwyczajowo w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep łącznej opłaty za zamówienie.

3. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa kupna jest niewiążąca.

4. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w ww. formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Klienta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail , kontaktu telefonicznego lub komunikatora internetowego.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (wybranych produktach, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.

6. Podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem wymagane jest podawanie przez Klienta prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.

8. Płatności za zamówione produkty można dokonać:

Za pobraniem - Zapłacisz gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia

Przelewem na konto - Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

Przelewem online - Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez:

  • Płatności Shoper - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
  • PayPal

Dostępne formy płatności kartami, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,

- w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie Sklepu,

- w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności online lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

10. Jeśli w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

11. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 

12. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Klienta składa się czas realizacji zamówienia przez sklep oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / Poczcie InPost / Firmie Kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres. Przy czasie realizacji zamówienia uwzględniane są  tylko dni robocze. Klient o wysyłce towaru jest informowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

13. Produkty oferowane w Sklepie ZakupyTV.net są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

15. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

16. Sklep Zakupytv.net wystawia faktury VAT.

17. Dostawa zamówienia odbywa się przez  wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską / Pocztę InPost / Firmę kurierską DHL. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks Cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

18. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie np. na piśmie lub mailowo. 

19. Korzystanie z formularzy zwrotu nie jest obowiązkowe. 

20. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

21. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

22. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl